Bine aţi venit
în
Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi din România
         Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi constituit la nivel naţional, face parte din Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, supranumit şi E-PRTR. Acesta din urmă, oferă publicului datele privind poluarea mediului de către complexele industriale din statele membre ale Uniunii Europene cărora li se alătură alte 3 state: Islanda, Norvegia şi Liechtenstein. Acest registru înlocuieşte, atât la nivel European cât şi naţional, vechiul Registru al Poluanţilor Emişi (supranumit Registrul EPER) îmbunătăţindu-l.         La nivel european

 

         Registrul E-PRTR a fost înfiinţat prin REGULAMENTUL (CE) nr. 166 al Parlamentului European şi al Consiliului, supranumit şi Regulamentul E-PRTR intrat în vigoare la data de 18 ianuarie 2006. Conform acestui document, registrul european este definit ca o bază de date electronică accesibilă publicului prin Internet, ce cuprinde colecţii de date anuale privind emisiile în aer, apă, sol respectiv transfer de poluanţi în ape uzate şi transfer de deşeuri de pe amplasamentele industriale.
         Scopul şi obiectivele urmărite prin realizarea acestui registru european sunt de a recunoaşte că, accesul sporit al publicului la informaţia de mediu şi diseminarea acestei informaţii contribuie la o mai bună conştientizare a problemelor de mediu, la un schimb liber de opinii, la participarea efectivă a publicului în procesul de luarea a deciziilor de mediu şi eventual, la o îmbunătăţire a calităţii mediului. Mai mult, Registrele de Poluanţi Emişi şi Transferaţi (denumite în continuare Registrele PRTR) constituite la nivel naţional, ca parte a registrului european, sunt considerate a fi instrumente rentabile din punct de vedere economic, concepute în scopul încurajării îmbunătăţirii performanţei de mediu, fiind utilizate la determinarea tendinţelor, demonstrarea progreselor înregistrate în reducerea poluării, monitorizarea conformării cu anumite convenţii internaţionale, stabilirea priorităţilor şi evaluarea progreselor realizate în Comunitatea Europeana şi în politicile şi programele naţionale de mediu.
         Toate aceste aspecte sunt urmarea firească a implementării prevederilor Convenţiei privind Accesul la Informaţie, Participarea Publicului la luarea Deciziei şi Accesul la Justiţie în Probleme de Mediu (denumită Convenţia Aarhus ce a fost semnată de Comunitatea Europeană la 25 iunie 1998) printr-un instrument specific. Acest instrument este Protocolul PRTR, emis de Organizaţia Naţiunilor Unite şi semnat la Kiev în data de 21 mai 2003, de către Uniunea Europeană în numele statelor sale membre de la acea dată şi de către alte 36 state printre care şi România. Oficial, din data de 8 octombrie 2009, Protocolul PRTR a intrat în vigoare pentru toate statele care au ratificat acest document sau l-au semnat, urmând ca în 2010 să înceapă procesul de raportare şi sub aceasta.

 

         La nivel national

 

         Regulamentul E-PRTR a devenit obligatoriu şi aplicabil direct în toate elementele sale şi în ţara noastră, începând cu data de 1 ianuarie 2007, prin dobândirea de către România a statutului de stat membru al Uniunii Europene. Ca urmare ţării noastre îi revine obligaţia de a înfiinţa un registru naţional E-PRTR. Mai mult, România a început procesul de raportare europenă transmiţând colecţiile anuale de date către Registrul European PRTR cu frecvenţa şi la termenele stabilite de Comisia Europeană.
         Astfel, primul an în care România a început procesul de raportare către Comisia Europeană a fost 2008, an în care s-a realizat colecţia datelor de emisie şi transferuri ale complexelor industriale efectuate pe parcursul anului 2007. Raportul întocmit la nivel naţional a fost transmis către Comisia Europeană în vederea înglobării în Registrul E-PRTR care a devenit accesibil publicului din data de 9 noiembrie 2009 la următoarea adresă pe Internet http://prtr.ec.europa.eu
         Unele măsuri specifice privind aplicarea prevederilor regulamentului E-PRTR au fost stabilite la nivel naţional prin HG nr 140 din 6 februarie 2008.
         Deasemenea România, ratificând Protocolul PRTR prin Legea nr. 112/2009, începând cu data de 8 octombrie 2009 se va supune obligaţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor acestuia.