Registrul E – PRTR din surse difuze
         Regulamentul E-PRTR, prin textul Art. 8, prevede includerea în registrul E-PRTR de către Comisia Europeană cu sprijinul Agenţiei Europene de Mediu, a informaţiilor privind emisiile din surse difuze, în cazul în care, există astfel de informaţii şi au fost deja raportate de Statele Membre.
         Surse difuze, conform definiţiei din Art. 2 alineatul (12) al Regulamentului E-PRTR, înseamnă multiplele surse de dimensiuni reduse sau diseminate din care poluanţii pot fi evacuaţi în sol, aer sau apă, al căror impact combinat asupra mediilor respective poate fi semnificativ şi pentru care este dificilă colectarea raportărilor de la fiecare sursă individuală.
         Urmare prevederilor Protocolului PRTR, Comisia Europeană a lansat în 2005, un inventar-pilot de emisii din surse difuze. Acesta este accesibil pe site-ul următor: http://www.bipro.de/__prtr/index.htm
         Scopul acestui proiect a fost să colecteze datele existente privind emisiile (în principal emisii în aer) pentru publicarea pe site-ul primului registru de emisii şi anume Registrul European al Emisiilor de Poluanţi supranumit şi EPER.
         Într-o primă abordare, inventarul test se concentrează asupra datelor existente în cazul celor 91 de poluanţi ai Regulamentului E-PRTR.
         Sursele difuze au fost identificate în următoarele sectoare de activitate industrială:
AER APA
 • Transport rutier
 • Transport naval
 • Transport aerian
 • Transport pe cai ferate
 • Actvitati in domeniul militar
 • Arderea combustibililor in zona rezidentiala
 • Utilizarea solventilor
 • Distributia combustibililor fosili
 • Utilizarea asfaltului in constructie de drumuri si acoperisuri
 • Agricultura
 • Puncte de deversare in corpurilor de apa
 • Scurgeri naturale in corpuri de apa
 • Agricultura
 • Puncte de deversare rezidentiale si pluviale
 • Surse difuze antropogenice