Contact

In cazul in care doriti sa transmiteti  o sesizare, memtionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobat? prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza.

Sediu: Splaiul Independen?ei, nr.294, Sector 6, Bucure?ti, Cod 060031

Web site: http://www.anpm.ro/

E-mail: office@anpm.ro

Telefon: 021-207.11.01; 021-207.11.02

Fax: 021-207.11.03

Direc?ii

DIREC?IA GENERAL? IMPLEMENTARE POLITICI DE MEDIU care cuprinde urm?toarele direc?ii:

  • Direc?ia Controlul Polu?rii ?i Managementul Riscului
  • Direc?ia Protec?ia Atmosferei ?i schimb?ri climatice
  • Direc?ia De?euri ?i Substan?e Chimice Periculoase
  • Direc?ia Conservarea Naturii, Biodiversit??ii, Protec?ie Sol ?i Subsol

DIREC?IA GENERAL? MONITORING, SINTEZ? ?I COORDONARE care cuprinde urm?toarele direc?ii:

  • Direc?ia Monitoring
  • Direc?ia Laboratoare Na?ionale de Referin??

DIREC?IA SISTEME INFORMA?IONALE

DIREC?IA AUTORIZ?RI ?I LEGISLA?IE ORIZONTAL?

DIREC?IA BUGET,FINAN?E,ADMINISTRATIV

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

COMPARTIMENTUL JURIDIC,CONTENCIOS,ADMINISTRATIV

DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA

DIRECTIA PROGRAME, PROIECTE, RELATII INTERNATIONALE, COMUNICARE

           

Sediu: Aleea Lacul morii, nr.151, Sector 6, Bucure?ti, Cod 060841 (vezi harta)

Web site: www.anpm.ro

E-mail: office@anpm.ro

Telefon: 021-493.42.36; 0746-22.66.55

Fax: 021-493.40.10

Direc?ii:

  • Audit public intern

 

Program func?ionare: Luni - Joi 8:00 – 16:30;  Vineri 8:00 - 14:00