Documente
         Deoarece începând cu 1 ianuarie 2007, România este Stat Membru al Uniunii Europene, în conformitate cu regimul de aplicare al regulamentelor comunitare, Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, adoptat la 18 ianuarie 2006, numit în continuare Regulamentul E- PRTR este obligatoriu şi direct aplicabil în toate elementele sale. Acest regulament va inlocui Decizia 2000/479/EC ( Decizia EPER ) iar prin infiintarea Registrului PRTR acesta va inlocui Registrul EPER

Legislaţie europeana
Legislaţie internaţională
Legislaţie naţională