Intrebari frecvente
1. De ce a luat fiinta registrul european PRTR(E-PRTR)?

2. Ce informatii pot fi gasite în registrul E-PRTR?

3. Ce informatii pot fi gasite în registrul national E-PRTR?

4. Cine sunt beneficiarii registrului E-PRTR?

5. Cine sunt beneficiarii registrului national E-PRTR?

6. Ce complexe industriale si ce poluanti sunt inclusi în E-PRTR?

7. Ce complexe industriale si ce poluanti sunt inclusi în E-PRTR national?

8. Ce complexe industriale trebuie sa raporteze în E-PRTR?
1. De ce a luat fiinta registrul european PRTR(E-PRTR)?

 
    Declaratia de la Rio din 1992 a adus în centrul atentiei necesitatea construirii unor inventare care sa devina instrumente în oferirea informatiei de mediu catre public. In Uniunea Europeana aceasta idee a fost materializata înca din 1996 prin Directiva privind Prevenirea si Controlul integrat al Poluarii ( supranumita si Directiva IPPC) iar în anul 2000 prin Decizia Comisiei Europene privind Registrele de Poluanti Emisi ( supranumita Decizia EPER).
    In 1998 Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la decizia de mediu si accesul la justitie în probleme de mediu emisa la nivel ONU  UNECE ( supranumita si Conventia de la Aarhus) a intrat în vigoare oferind publicului dreptul sa cunoasca informatii de mediu. Sub aceasta conventie a fost adoptat un protocol specific si anume Protocolul privind Registrele Poluantilor Emisi si Transferati ( supranumit Protocol PRTR ) în cadrul întâlnirii extraordinare a Partilor care l-au semnat ce a avut loc la Kiev în anul 2003 si care în urma ratificarii a intrat în vigoare în octombrie 2009.
    Scopul tuturor acestor documente este sa ofere mijloacele concrete care sa asigure o participare reala a publicului la problemele de mediu prin înbunatatirea accesului publicului la informtia ce priveste mediul.
    Uniunea Europeana a implementat Protocolul PRTR prin înfiintarea Registrului E-PRTR conform prevederilor Regulamentului nr.166/2006. Acesta a înlocuit vechiul registru EPER.
 
 
2. Ce informatii pot fi gasite în registrul E-PRTR?

 
    E-PRTR contine informatii privind emisiile de poluanti în aer, apa, sol proveniti de pe amplasamentele a 24000 complexe industriale din întreaga Uniune Europeana si tarile EFTA (European Free Trade Association=Asociatia Europeana a Liberului Schimb). Contine deasemenea datele privind transferurile înafara amplasamentelor a poluntilor prin apele uzate si transferul de deseuri.
    Primul raport emis a fost în anul 2009 si a cuprins datele din anul 2007. Urmatorul raport se va face în anul 2010 si va cuprinde datele aferente anului 2008. Aceste rapoarte vor fi actualizate anual iar fiecare raport va avea în vedere corectarea emisiilor pe doi ani anteriori.
    Aceste date reprezinta cantitati totale anuale de emisii rezultate din derularea operatiunilor normale si a operatiilor accidentale. Emisiile si transferurile se raporteaza numai daca acestea înregistreaza valori mai mari decât valorile pragurilor stabilite pentru fiecare poluant avut în vedere prin Regulamentul E-PRTR.
    E-PRTR contine, de asemenea, informatii colectate în cadrul registrului de emisie anterior (EPER) pentru anii de raportare 2001 si 2004 (EPER ciclul de raportare a fost o data la fiecare trei ani).
 
 
3. Ce informatii pot fi gasite în registrul national E-PRTR?

 
    Registrul national face parte din registrul european E-PRTR sub forma informatiilor privind colectiile datelor de emisii si transferuri aferente anilor raportati.
    In România, registrul national cuprinde pe lânga aceste colectii si informatii privind legislatia aferenta internationala si nationala, metodologii de raportare, metodologii de calcul, forum de întâlnire pentru comunitatea implicata în raportare, spatiu special pentru exprimarea opiniei publicului referitor la dezvoltarea registrului si alte informatii publice.
 
 
4. Cine sunt beneficiarii registrului E-PRTR?

 
    Toata lumea beneficiaza de Registrul E-PRTR accesând web siteul http://prtr.ec.europa.eu gratuit pe Internet.
    Utilizatorii au acces la informatii privind emisiile si transferurile de la complexele industriale situate în vecinatatea lor sau din tara, iar acestea pot fi comparate cu alte instalatii din Europa. De asemenea, publicul poate vizualiza si tendintele acestor informatii de a lungul anilor.
    Accesul cetatenilor la date ofera informatii importante privind actiunile legate de protejarea mediului si a sanatatii, si promoveaza actiunile respectiv eforturile de reducere a impactului avut de diferite activitati asupra mediului.
    Registrul ofera companiilor industriale posibilitatea de a prezenta informatia privind protejarea mediului catre public demonstrând ca sunt active din punct de vedere ecologic prin monitorizarea înregistrarilor emisiilor de poluanti din sectorului lor de activitate.
    E-PRTR, de asemenea, îsi propune sa ofere guvernelor, autoritatile competente, factorilor de decizie politica si oamenilor de stiinta, o baza de date europeana coerenta privindemisiile si transferurile.
 
 
5. Cine sunt beneficiarii registrului national E-PRTR?

 
    Toata lumea beneficiaza de Registrul E-PRTR accesând web site ul http://www.prtr.anpm.ro gratuit pe Internet.
    Publicul din România se poate informa privind activitatea complexelor industriale înregistrate si pot urmari evolutia de-a lungul timpului a acestor emisii ilustrând astfel rezultatele eforturilor de investitii în masurile de protectie a mediului dar si în modernizarea instalatiilor respectiv tehnologiilor de lucru. Mai mult, publicul poate participa activ la dezvoltarea viitoare a registrului transmitând pareri si opinii direct prin pagina Opinia publicului   la adresa http://prtr.anpm.ro/PublicOppinion.aspx.
 
 
6. Ce complexe industriale si ce poluanti sunt inclusi în E-PRTR?

 
Registrul european contine datele raportate de catre 24000 instalatii industriale din toata Uniunea Europeana ce acopera 65 de activitati economice în urmatoarele 9 sectoare industriale:
1. Energetic;
2. Productia si prelucrarea metalelor;
3. Industria mineralelor;
4. Industria chimica;
5. Gestionarea deseurilor si a apelor reziduale;
6. Productia de hârtie si prelucrarea lemnului;
7. Cresterea intensiva a animalelor si acvacultura;
8. Productia produselor de origine animala si vegetala din sectorul alimentar si al bauturilor;
9. Alte activitati.

91 poluanti posibil de a fi emisi ce pot fi încadrati în urmatoarele 7 grupe:
1. Gaze cu efect de sera
2. Alte gaze
3. Metale grele
4. Pesticide
5. Substante organice clorurate
6. Alte substante organice
7. Substante anorganice.

De asemenea în transferul de deseuri sunt urmarite din punctul de vedere al tipului si anume cele 2 mari categorii : periculoase si nepericuloase.
 
 
7. Ce complexe industriale si ce poluanti sunt inclusi în E-PRTR national?

 
    Registrul national E-PRTR contine date pe colectii de ani. Prima colectie inclusa în registru se refera la anul 2007.
    Cei 458 operatori ai complexelor industriale care s-au înscris în registru pentru 2007 desfasoara 42 activitati industriale din cele 65 de activitati prevazute în Anexa I reprezentând 64% din totalul acestora. Astfel sectoarele industriale acoperite sunt : energetic, productia si prelucrarea metalelor, industria mineralelor, industria chimica, managementul deseurilor si apelor uzate, productia si prelucrarea hârtiei si lemnului, cresterea intensiva a animalelor, produse de origine animala si vegetala din sectorul alimentar si al bauturilor, tratare suprafetelor, constructia de nave, productia de carton.
    Poluantii emisi în aer au provenit din 31 activitati industriale. Dintre acestia se remarca poluantii din categoriile gaze de ardere, metale grele, gaze cu efect de sera si compusi organici volatili nonmetanici, amoniac, benzen, clorura de vinil, dioxine si furani.
    Poluantii emisi în apa au provenit din 20 activitati industriale. Dintre acestia se remarca urmatorii poluanti : azot total, fosfor total, carbon organic total (TOC), fenoli, metale grele, cloruri, fluoruri, cianuri, substante organice clorurate, pesticide, hidrocarburi aromatice policiclice ( HAP).
    Poluantii transferati în apa uzata au provenit din 13 activitati industriale. Dintre acestia se remarca urmatorii poluanti : azot total, fosfor total, carbon organic total (TOC), fenoli, metale grele, cloruri, fluoruri, cianuri,
    Transferul de deseuri atât nepericuloase cât si periculoase pentru care s-au depasit valorile de prag, a fost raportat de catre complexele industriale ce desfasoara 39 de activitati industriale reprezentând 60% din totalul activitatilor cuprinse în Anexa I a Regulamentului E-PRTR (tabelul nr. 5).
    Pentru mai multe informatii se poate citi raportul anual postat la pagina "Comunitatea E-PRTR"
 
 
8. Ce complexe industriale trebuie sa raporteze în E-PRTR?

 
    O instalatie trebuie sa raporteze în registrul E-PRTR în cazul în care îndeplineste urmatoarele criterii:
    • instalatia se încadreaza în cel putin una din cele 65 de activitati economice E-PRTR. Activitatile sunt raportate, de asemenea cu ajutorul unei clasificari statistice a activitatilor economice (CAEN rev 2) ;
    • instalatia are o capacitate de productie a activitatii principale mai mare decât limita de capacitate
stabilita prin Anexa I acolo unde aceasta este prevazuta;
    • instalatia desfasoara ca activitate principala oricare din activitatile din Anexa I care nu sunt grevate de limita de capacitate ;
    • instalatia cu activitate PRTR care are emisii de poluanti sau transferuri de deseuri în afara
amplasamentului, ce depasesc pragurile specifice prevazute la articolul 5 din Regulamentul E-PRTR. Aceste praguri sunt stabilite în Anexa II pentru fiecare dintre cei 91 de poluanti în functie de mediul în care acestia este demonstrat ca exista : aer, apa sau sol. Pentru transferul de deseuri acestea sunt 2000 to de aplicat la deseurile nepericuloase respectiv 2 to de aplicat la deseuri periculoase ;
    • emisiile de poluanti se raporteaza în cantitati totale anuale si se exprima în Kg/an iar cantitatile de deseuri pe fiecare tip transferate se raporteaza în to/an ;
    • în transferul de deseuri se raporteaza si operatiile la care este supus acesta : recuperare sau eliminare ;
    • în cazul transferurilor transfrontaliera a deseurilor periculoase generatorul de deseuri trebuie sa raporteze si detaliile cu privire la beneficiari.

    Toate partile implicate (operatori, autoritatile competente, autoritatile nationale, Comisia Europeana si Agentia Europeana de Mediu) se straduiesc sa atinga cel mai înalt nivel posibil de exhaustivitate si comparabilitate atunci când se raporteaza si de prelucreaza datele E-PRTR provenind din multe tari ce acopera o gama larga de activitati industriale si peste 24.000 de surse individuale.
    Complexitatea acestui exercitiu pune anumite limite cu privire la exhaustivitatea si comparabilitatea datelor si prima colectare de date E-PRTR a solicitat eforturi considerabile din partea tuturor partilor implicate pentru a preveni si a corecta erorile si omisiunile.
    Când se face compararea sectoarelor de activitate pot fi luate în calcul varietatea proceselor de productie dar si producerea de bunuri.
    În conformitate cu E-PRTR, operatorii nu sunt obligati sa raporteze "datele de activitate" (de exemplu, privind volumul de productie sau de consum de energie), cu toate ca aceste informatii pot fi furnizate pe baza de voluntariat.
    În plus, tehnici diferite sunt folosite pentru a determina emisiile si transferurile în diferite tari, creând astfel niveluri diferite de incertitudini.
    Metoda utilizata pentru a determina emisiile si transferurile este prevazuta în registru pentru a permite utilizatorilor sa compare mai bine datele.
    O revizuire tehnica a setului de date este efectuata de catre Agentia Europeana de Mediu si Centrele Tematice Europene (ETC/Eionet) pentru a sprijini tarile raportoare în procesul de evaluare a completitudinii si comparativitatii datele raportate.

    Registrul EPER a fost înfiintat în anul 2000, prin Decizia Comisiei 2000/479/CE.
    Ambele registre (EPER si E-PRTR) au ca principal obiectiv de a oferi un acces transparent la informatiile de mediu raportate de complexele industriale.
    Cu toate acestea, noul registru E-PRTR este mai cuprinzator, în comparatie cu EPER datorita urmatoarelor îmbunatatiri principale:
    • E-PRTR se refera la 91 de poluanti si la 65 de activitati economice în loc de 50 de poluanti si 56 activitati din cadrul EPER. Datele sunt disponibile pentru 24000 de instalatii în loc de 12.000 cât a reunit vechiul registru EPER. Emisiile în sol, sunt acum incluse, precum si transferurile de deseuri în afara amplasamentului si emisiile de poluanti în apele reziduale.
    • Raportarea se face anual si nu o data la 3 ani ca în raportarea EPER (rundele de raportare au fost pentru anii 2001 si 2004 si au raportat statele care au avut datele disponibile).
    • Operatorii trebuie sa raporteze si emisiile accidentale de poluanti care au loc pe amplasament.
    • Registrul E-PRTR include si informatii referitoare la metodele utilizate pentru obtinerea cantitatilor totale anuale de poluanti.
    • Registrul E-PRTR va cuprinde si informatiile cu privire la emisiile difuze.

    Compararea între datele din EPER si E-PRTR este posibila la nivel de instalatie în cazul în care aceasta a raportat în cadrul ambelor registre iar activitatea principala sub ambele raportari este neschimbata.
    Aproape toti poluantii EPER corespund poluantilor E-PRTR cu exceptia a doua grupuri de substante: (1) mono hidrocarburi aromatice (benzen, toluen, benzen etilic, xilen cunoscut ca BTEX), care sunt raportate ca versiuni individuale, în cazul în care pragurile de BTEX este depasit si (2) hidrocarburi aromatice policiclice (HAP).
    În plus, emisiile de CO2 sunt raportate în mod diferit în conformitate cu EPER si E-PRTR (EPER exclude emisiile provenite de la biomasa).

    Toate datele raportate de catre operatori sunt publicate pe website-ul registrului european E-PRTR sau ale registrelor nationale, cu exceptia datelor pentru care s-a solicitat pastrarea confidentialitatii de catre statul membru.
    Ori de câte ori informatiile sunt pastrate confidentiale, la solicitarea statului membru, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/4/CE - privind accesul publicului la informatiile despre mediu, atunci statul membru trebuie sa indice separat, pentru fiecare situatie în parte, si motivul în baza caruia a fost facuta aceasta solicitare.

    E-PRTR include unele date raportate voluntar referitoare la volumul de productie, de instalatii, de numarul de ore de functionare si a numarului de angajati. Unele instalatii au raportat aceste informatii în timp ce altele nu .

    Cele mai multe complexe industriale raporteaza, în cadrul E-PRTR, activitatile desfasurate care se încadreaza în domeniul de aplicare al Directivei IPPC (Directiva 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii).
    Directiva IPPC care ca instalatiile industriale care intra sub incidenta acestei directive sa functioneze în conformitate cu autorizatia de mediu ce include valori limita de emisie bazate pe cele mai bune tehnici disponibile (BAT), destinate sa previna si, în cazul în care acest lucru nu este posibil, sa reduca emisiile si impactul asupra mediului în ansamblul sau.
    Pentru mai multe informatii privind Directiva IPPC, vizitati web site-ul Comisiei Europene pentru IPPC si Sistemul de Raportare a Informatiilor despre Emisiile Industriale ( IRIS “Industrial emissions Reporting Information System”).
    Totusi unele activitati E-PRTR sunt doar partial sau deloc acoperite de Directiva IPPC dupa cum sunt prezentate mai jos (codul folosit se refera la numarul folosit în Anexa I din Regulamentul E-PRTR):
    1 (e) mori de carbune laminare;
    1 (f) Instalatii pentru fabricarea de produse de carbune si a combustibililor solizi fara fum;
    3 (a) exploatari miniere subterane si operatiuni conexe;
    3 (b) si de exploatari miniere în cariera;
    5 (f) instalatiile de tratare a apei uzate urbane;
    6 (b) instalatii industriale pentru producerea de hârtie, carton si a altor produse primare din lemn (PAL, cum ar fi, fibrolemnos si placaj);
    6 (c) Instalatii industriale pentru conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice;
    7 (b) acvacultura intensiva;
    9 (e) Instalatii pentru constructia, si vopsire sau eliminare a vopselei de la nave.
    Comparatia completa dintre activitatile IPPC si cele E-PRTR este cuprinsa în Anexa 2 al documentului “Ghid european de implementare a Registrului E-PRTR”

    Majoritatea activitatilor care intra sub incidenta Directivei 2003/87/CE privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU-ETS) sunt supuse Regulamentului E-PRTR.
    Fac exceptie instalatiile de ardere a combustibililor, cu o putere termica nominala totala cuprinsa între 20 si 50 MW ce nu sunt considerate activitati sub incidenta Regulamentului E-PRTR. De asemenea descrierea unor activitati ETS este usor diferita de descrierea activitatile E-PRTR aflate pe acelasi palier.

    Determinarea datelor ce sunt raportate în E-PRTR se efectueaza pe baza de masurare, calcul sau estimare a cantitatilor emise si a transferurilor în afara amplasamentului.
    În cazul în care datele raportate sunt bazate pe masuratori sau pe calcul, metoda este indicata în E-PRTR sub urmatoarele denumiri:

Metodologii de masurare
Denumire metodaMetoda utilizata pentru determinarea emisiilor/transferurilor în afara amplasamentului
Standard (de exemplu, EN 14385:2004)Standard de masurare aprobat pe plan international
PER *Metodologia de masurare deja prescrisa de catre autoritatea competenta într-o autorizatie pentru instalatia în cauza
NRB *Metodologe de masurare cu caracter obligatoriu la nivel national sau regional, prescrisa de un act legislativ pentru poluantii si instalatia în cauza
ALATMetoda de masurare alternativa, în conformitate cu standardele CEN / ISO de masurare existente.
CRMMetodologia de masurare, a carei executie este demonstrata prin intermediul unor materiale de referinta certificate si acceptate de catre autoritatea competenta
OTH *Alte metodologii de masurare
*În plus fata de abrevierea trei litere (de exemplu, NRB) denumirea scurta (de exemplu, VDI 3873) sau o scurta descriere a metodologiei ar putea fi acordata


Metodologii de calcul
Denumire metodaMetoda utilizata pentru determinarea emisiilor/transferurilor în afara amplasamentului
Denumirea prescurtata a metodei utilizate: ETS, IPCC, CEE-ONU / EMEPMetoda de calcul aprobata pe plan international
PER *Metodologia de calcul deja prescrise de catre autoritatea competenta într-o autorizatie pentru instalatie
NRB *Metodologia de calcul obligatoriu prescris de un act legislativ cu caracter national sau regional, pentru poluanti si instalatie
MABMetoda de calcul bazata pe bilant masic, care este acceptat de autoritatea competenta
CSDMetode de calcul specifice sectoarelor la nivel european
OTH *Alte metodologii de calcul
*În plus fata de abrevierea trei litere (de exemplu, NRB) denumirea scurta (de exemplu, VDI 3873) sau o scurta descriere a metodologiei ar putea fi acordata


    “Facilităţile de căutare” permit utilizatorului să caute datele după cuvinte cheie aşa cum sunt definite în textul Regulamentului nr.166/2006 art. 4 paragraful1. La nivelul “complexului industrial” criteriile de căutare se referă la : anul din care face parte colecţia de date, numele complexului industrial, adresa, regiunea unde este situat amplasamentul, judetul, sectorul industrial în care îşi desfăşoară activitatea. Căutarea se poate extinde la tipul de emisie : aer, apă, sol respectiv transfer de poluanţi în apele uzate. Pe lângă acestea se poate urmări şi dacă s-au raportat transfer de deşeuri.
    Rezultatele căutării sunt reprezentate de o listă a complexelor industriale care poate fi vizualizată global sau individual la nivelul fiecărui complex industrial în parte.
    De asemenea, căutarea se poate face şi în secţiunea “căutare pe hartă” rezultatele fiind reprezentate pe harta României. Punctele simbolizând complexele industriale sunt însoţite de denumirea acestora şi cu un click pe aceasta se deschide raportul aferent.