Ce înseamnă deşeuri în Registrul E-PRTR
         Transfer de deşeuri în afara amplasamentului înseamnă deplasarea deşeurilor destinate operaţiilor de eliminare sau valorificare dincolo de graniţele unui complex industrial.
         Declararea tipului de operaţie la care este supus deşeul în cele două categorii “eliminare” respectiv “valorificare” va avea în vedere definiţiile din legislaţia specifică pentru managementul deşeurilor (Anexa 2A şi 2B din OUG nr. 78 din 2000 privind Regimul deşeurilor)
         Transferurile de deşeuri în afara amplasamentului va avea în vedere şi destinaţia deşeului : în ţara generatorului de deşeu sau în afara ţării caz în care raportarea în registru impune şi alte informaţii cu privire la societăţile care desfăşoară operaţiile respective.
         Din punct de vedere al tipurilor de deşeuri generate care sunt urmărite în registrul E-PRTR acestea se clasifică în două categorii : nepericuloase respectiv periculoase.
         Raportarea se refera la cantităţile totale de deşeu periculos sau nepericulos care depăşesc pragurile stabilite prin Regulamentul E-PRTR şi anume : 2 to – deşeu periculos respectiv 2000 to – deşeu nepericulos.
         Determinarea cantităţii totale pe tip de deşeu transferat în afara amplasamentului se referă la deşeu umed (normal) şi se exprimă în tone/an cu valoare rotunjită la trei cifre semnificative. Deasemenea vor fi raportate informaţii cu privire atât la metoda utilizată (măsurată, calculată sau estimată) în determinarea acestei cantităţi pe tip de deşeu (periculos, nepericulos) cât şi la tipul de operaţie de tratare (valorificare, eliminare).
         În conformitate cu Art. 5 din Regulamentul E-PRTR, operatorii trebuie să raporteze transferurile de deşeuri în afara amplasamentului care depăşesc următoarele praguri:
  • 2 tone / an pentru deşeurile periculoase
  • 2000 de tone / an pentru deşeuri nepericuloase
         În ceea ce priveşte valoarea de prag, suma de deşeuri transferate în afara amplasamentului este relevantă, indiferent dacă acestea sunt tratate în interiorul ţării, transferate în altă ţară, eliminate sau recuperate.
         În cazul transferului transfrontieră de deşeuri periculoase, este necesară raportarea informaţiilor de identificare a destinaţiei deşeurilor (numele şi adresa valorificatorului/eliminatorului şi adresa amplasamentului actual de valorificare/eliminare).
         Deşeurile care fac obiectul operaţiilor de eliminare „amendarea solului” sau „injecţie subterană de adâncime”, trebuie raportate ca emisii în sol de către operatorul complexului industrial care generează deşeurile.